Recent Trademarks in Class 8 covering Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; side arms; razors.
#Classstatus
801 S:90289067
M:SUCORST
O:Zhongan Chen
8 Pending
802 S:90289083
M:BCGIDE
O:Yan Huomu
8 Pending
803 S:90289352
M:AIONASA
O:Hongbo Shengshi (Shenzhen) Trading Co.,Ltd.
8 Pending
804 S:90289440
M:JADE X GINGER
O:Matthew Knies
8 Pending
805 S:90289497
M:UBEKISCO
O:Yangjiang Yangdong Zhongze Gongmao Co.,Ltd.
8 Pending
806 S:90289820
M:SEMBLE
O:Woodpeckers, LLC
8 Pending
807 S:90289824
M:SLEDGEHANDER
O:Perry, Robert
8 Pending
808 S:90289913
M:OTTOZA
O:Yalcinkaya, Sinan
8, 13 Pending
809 S:90289962
M:QLNE
O:Liyun Wang
8 Pending
810 S:90289974
M:ROWFRO
O:Zhang Jun
8 Pending
811 S:90290397
M:CONSTRUCTIVE BABY
O:Constructive Eating, Inc.
8, 21 Pending
812 S:90291230
M:Z ERWA
O:ZERWA USA INC
8, 24 Pending
813 S:90285569
M:PUZUBVD
O:Qiwei Yang
8 Pending
814 S:90285680
M:8KILN
O:DNGSH-ONE PRIVATE LIMITED
8, 21 Pending
815 S:90285826
M:WEXNCIU
O:Ningbo Yunshi Wanpin Trading Co., Ltd.
8 Pending
816 S:90285833
M:TXJDSK
O:Handan Zhongchou Decoration EngineeringCo., Ltd.
8 Pending
817 S:90285866
M:PHEAMES
O:Yiwu Youzhandeng Network Technology Co., Ltd.
8 Pending
818 S:90285880
M:PLMAN
O:Wan Kang
8 Pending
819 S:90285970
M:ROCMOVAL
O:Shen Huanzhen
8 Pending
820 S:90286002
M:MGD
O:Xu Qing
8 Pending
821 S:90286018
M:DOUYEAR
O:Zhang Jianping
8 Pending
822 S:90286056
M:PUISA
O:Qionghua Li
8 Pending
823 S:90286068
M:YEOFO
O:Shilei Yi
8 Pending
824 S:90286117
M:XPWQ
O:Shilei Yi
8 Pending
825 S:90286234
M:HIGSEEU
O:Xiamen Yifangyanghong Technology Co.,Ltd.
8 Pending
826 S:90286236
M:WEMETHE
O:Xin Dai
8 Pending
827 S:90286262
M:SIDHGN
O:Fangyu Fu
8 Pending
828 S:90286516
M:JALMATECH
O:Jalmatech Ltd
8 Pending
829 S:90286616
M:KLINEUS
O:Imran Makda
8 Pending
830 S:90286670
M:HOMEHONE
O:Qing Zhou
8 Pending
831 S:90286673
M:RES-Q-JACK
O:RES-Q-JACK, INC.
8 Pending
832 S:90286675
M:X-STRUT
O:RES-Q-JACK, INC.
8 Pending
833 S:90286678
M:BOWRENCH
O:RES-Q-JACK, INC.
8 Pending
834 S:90286681
M:QUIKJACK
O:RES-Q-JACK, INC.
8 Pending
835 S:90286685
M:INSUL-KNIFE
O:RES-Q-JACK, INC.
8 Pending
836 S:90286744
M:ANAGUMA
O:Jianjun GU
8, 12 Pending
837 S:90286832
M:BEWELLAERO
O:Dongguan Shangu Yundongxiuxianyuleyongpin Co., Ltd.
8 Pending
838 S:90286847
M:CORE LANDSCAPE PRODUCTS
O:CORE COMPANIES LTD
7, 8, 19, 27 Pending
839 S:90287271
M:ITHINKING
O:iThinking Original Design Co., Ltd.
8 Pending
840 S:90287484
M:NOVAHERB
O:Xiong Yiding
8 Pending
841 S:90287492
M:CONTACT DEFENDER
O:Hermes National Commerce, LLC
8, 10, 21 Pending
842 S:90287669
M:JMW
O:Jeremywell International Inc.
7, 8, 12 Pending
843 S:90287724
M:SEPTSUN
O:Fu Hongyan
8 Pending
844 S:90287849
M:TOUGHBUILT
O:ToughBuilt Industries, Inc.
8, 9 Pending
845 S:90288064
M:KOTETSU
O:Yasuda Hamono LLC
8 Pending
846 S:90288066
M:JTME
O:Liang, Shenghua
8 Pending
847 S:90288082
M:SEKIKOTETSU
O:Yasuda Hamono LLC
8 Pending
848 S:90288123
M:MOUNTAIN EQUIPMENT COMPANY
O:MEC Canada Inc.
6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 41 Pending
849 S:90288137
M:JOUER
O:Jouer Cosmetics, LLC
3, 8, 11, 21 Pending
850 S:90288267
M:BEAUTY SECRETS
O:BEAUTY HOLDING LLC
3, 8, 21 Pending
851 S:90288281
M:INNYSH
O:Wang Bing
8 Pending
852 S:90288282
M:KERMADEC
O:Jian Lu
8 Pending
853 S:90288330
M:ELEGANTIA
O:Sonamu Co, Ltd
8 Pending
854 S:90288397
M:DUYEKKX
O:Shenzhen Kangwode Technology Co., Ltd.
8 Pending
855 S:90282794
M:YAKECAN
O:Chen Quanlai
8 Pending
856 S:90282801
M:MABLEVI
O:Chen Quanlai
8 Pending
857 S:90282841
M:KICPHOO
O:Guangzhou Chenhang Technology Co., Ltd.
8 Pending
858 S:90282872
M:BAHUSAR
O:Chen Quanlai
8 Pending
859 S:90282946
M:SIVMN
O:Li Yuhua
8 Pending
860 S:90282955
M:JUSTSTONE
O:Ningbo Yunshi Wanpin Trading Co., Ltd.
8 Pending
861 S:90282974
M:BEYZA
O:HU AIMEI
8 Pending
862 S:90282988
M:FINGUOLA
O:Wang Peng
8 Pending
863 S:90282997
M:BECKYRE
O:Wang Peng
8 Pending
864 S:90283120
M:RUATU
O:Qingfen Li
8 Pending
865 S:90283407
M:WENPLUS
O:Tianbo Chen
8 Pending
866 S:90283454
M:THACTOLL
O:WEI,Jili
8 Pending
867 S:90283492
M:HEYWORK
O:NINGBO INNOVATION IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED
8 Pending
868 S:90283625
M:THINKSTONE
O:Ningbo Yunshi Wanpin Trading Co., Ltd.
8 Pending
869 S:90283695
M:SXYSKIN
O:shopwithezz.com, LLC
8 Pending
870 S:90283905
M:ROBOTTI
O:LUO,Yizhen
8 Pending
871 S:90283973
M:PUGEDA
O:Zhuang, Haiyan
8 Pending
872 S:90284069
M:REACH ALL
O:Acoustic Ceiling Products, LLC
8 Pending
873 S:90284074
M:RETRIEVE ALL
O:Acoustic Ceiling Products, LLC
8 Pending
874 S:90284130
M:AIFICUT
O:Yong Yuan
8 Pending
875 S:90284137
M:CIRENKO
O:Honghai Meng
8 Pending
876 S:90284148
M:IFEF
O:Xiaowen Cai
8 Pending
877 S:90284166
M:KSVS
O:Xiunan Ge
8 Pending
878 S:90284194
M:STANBIK
O:Leilei Ma
8 Pending
879 S:90284206
M:VKPI
O:Youwei Fang
8 Pending
880 S:90284221
M:WANKADA
O:Xinwei Ge
8 Pending
881 S:90284236
M:YSJS
O:Liguo Miao
8 Pending
882 S:90284248
M:GRIPNCLIP
O:THNK, LLC
8 Pending
883 S:90284251
M:SLINGCO
O:Slingco Limited
6, 7, 8 Pending
884 S:90284285
M:TEACH HIM HER EVERYTHING MONEY AMBITION FAMILY HEALTH INTERGRITY ART THE MAFHIA
O:Stanford Jackson
8 Pending
885 S:90284342
M:TNZ KNIVES
O:Zahid Butt
8 Pending
886 S:90284415
M:ATLAS COPCO
O:ATLAS COPCO AKTIEBOLAG
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45 Pending
887 S:90284857
M:LK3
O:LK3 Technologies LLC
8 Pending
888 S:90285085
M:NEAR ZERO
O:Denatti International LLC
8, 20, 22, 24 Pending
889 S:90285094
M:NZO
O:Denatti International LLC
8, 20, 22, 24 Pending
890 S:90285143
M:INDUSTRIAL PRO PLATINUM
O:Forney Industries, Inc.
8 Pending
891 S:90285262
M:OUTEELS
O:Elegancebuy LLC
8 Pending
892 S:90285391
M:BOSADA
O:Shenzhen Bosada New Technology Co., Ltd.
8 Pending
893 S:90285408
M:ZINPLE
O:Liu Sitong
8 Pending
894 S:90285446
M:WMAT
O:Guangzhou Lanwa Trading Co., Ltd.
8 Pending
895 S:90285465
M:DOOZ
O:Gao Guiyun
8 Pending
896 S:90285495
M:KDTCO
O:Zhu Jianhua
8 Pending
897 S:90285497
M:ECCN
O:Gao Guiyun
8 Pending
898 S:90285507
M:CULITECH
O:Hui, Ming
8, 11, 14, 18, 21, 22, 25 Pending
899 S:90285619
M:UZPOO
O:Guo Li
8 Pending
900 S:90285621
M:RYCUZO
O:Zhou Xue
8 Pending
Trademark Alertz updated from USPTO on 2020-11-28