Recent Trademarks in Class 26 covering Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
#Classstatus
601 S:98348662
M:WOCUZ
O:Wang, Lei
26 Pending
602 S:98348844
M:NOODIES
O:Gate Six Holdings LLC
26 Pending
603 S:98349671
M:IMSTYLE
O:Wang, Sujun
26 Pending
604 S:98349741
M:OVEOOZ
O:Li, Jiacheng
26 Pending
605 S:98349743
M:ASUTTRY
O:Li, Jiacheng
26 Pending
606 S:98349754
M:JOLIXORA
O:Suzhou Yimai E-Commerce Co., Ltd.
26 Pending
607 S:98349760
M:NIVREXAL
O:Suzhou Yimai E-Commerce Co., Ltd.
26 Pending
608 S:98349781
M:EUNHDET
O:Feng, Zijuan
26 Pending
609 S:98349799
M:GLEEMODE
O:Wang Miaorun
26 Pending
610 S:98349829
M:KACHANAA
O:Li Ziqiang
26 Pending
611 S:98349864
M:TOPSTUFF
O:Xiong Tao
26 Pending
612 S:98349872
M:FACAI HAIR
O:Xuchang Tongyue Trading Co., Ltd.
26 Pending
613 S:98346064
M:VOENKCA
O:Lizhi Yao
26 Pending
614 S:98346069
M:BALALADUDU
O:Wen'an County Chengsheng Business Service Co., Ltd
26 Pending
615 S:98346073
M:CBBGGR
O:Changsha binqianwangluokeji Co., Ltd.
26 Pending
616 S:98346095
M:BOSFOZE
O:Lizhi Yao
26 Pending
617 S:98346108
M:DARKPIG
O:Zhu, Xingxia
26 Pending
618 S:98346191
M:TRESKIIO
O:YANG,YANWEI
26 Pending
619 S:98346241
M:MAXDOT
O:Dongguan Geyajia Network Technology Co., Ltd.
26 Pending
620 S:98346248
M:BALINGHAIR
O:Xuchang Baling Trading Co., Ltd.
26 Pending
621 S:98346369
M:YEAHPERFECT
O:Kaixin ZU
26 Pending
622 S:98346461
M:96CRVFT
O:VU, THINH DUC
26 Pending
623 S:98346495
M:KERNORV
O:HAN, YAN
26 Pending
624 S:98346496
M:LUVCLAUDIA
O:XUCHANG CLAUDIA TRADING CO., LTD.
26 Pending
625 S:98346656
M:EASYTOWEAR
O:XUCHANG LONGQI ELECTRONIC COMMERCE CO.,LTD.
26 Pending
626 S:98346678
M:GRABANDGO
O:XUCHANG LONGQI ELECTRONIC COMMERCE CO.,LTD.
26 Pending
627 S:98346692
M:MSCFTFB
O:Wuhan Shengchuan Yimei Electronic Commerce Co., Ltd.
26 Pending
628 S:98346766
M:THE ESSENCE OF LIFE
O:Handy Essence LLC
7, 8, 11, 16, 20, 21, 24, 26, 27, 28 Pending
629 S:98346840
M:EMEFLEX
O:Lefkowitz, Libby
9, 10, 21, 25, 26 Pending
630 S:98346919
M:HOTEE
O:VISION IMPORTS OF NEW YORK, INC
7, 26 Pending
631 S:98346975
M:ZIRICHER
O:Yiwu Zifeng Electronic Technology Co., Ltd.
26 Pending
632 S:98347271
M:FELON EQUALS ENTREPRENEURSHIP NOT FAILURE
O:Just In Market LLC
25, 26 Pending
633 S:98347274
M:SASAACC
O:Yiwu Sasa Clothing Co., Ltd
26 Pending
634 S:98347365
M:WOVOWOVO
O:Chen, Lei
26 Pending
635 S:98347572
M:KUKAO
O:Feng Yurong
26 Pending
636 S:98347595
M:HAPPCLAN
O:Yuansheng Yang
26 Pending
637 S:98347599
M:ELFPIG
O:Houchuang Fang
26 Pending
638 S:98347604
M:ELFKOALA
O:Yuansheng Yang
26 Pending
639 S:98347610
M:LUUAO
O:Feng Yurong
26 Pending
640 S:98347619
M:VFFTI
O:Ren Hongwei
26 Pending
641 S:98347661
M:NORA DRU
O:Olivia Nora Enterprises LLC
21, 25, 26 Pending
642 S:98347685
M:SOPHIRE
O:Ruonan Li
26 Pending
643 S:98347879
M:URMSPST
O:Shenzhen Chenqingchen Technology Co., Ltd
26 Pending
644 S:98345774
M:DRIPPYGOODS
O:Awaken Products LLC
14, 26 Pending
645 S:98345957
M:KIMIKOO
O:Foshan Ousenlu Import and Export Trading Co., Ltd
26 Pending
646 S:98345060
M:FZHCZWZX
O:Shanghai Kunge Network Technology Co., Ltd
26 Pending
647 S:98345351
M:PRIM & PRETTY HAIR CO LLC
O:LAVENDER, XENOBIA RILLON
26 Pending
648 S:98345357
M:R-CAP
O:Xuchang Weiken Hair Products Co., Ltd.
26 Pending
649 S:98345363
M:WIGLAB
O:Xuchang Weiken Hair Products Co., Ltd.
26 Pending
650 S:98345396
M:S-CAP
O:Xuchang Weiken Hair Products Co., Ltd.
26 Pending
651 S:98345560
M:HOOKOK
O:Chongqing Shouhen Network Technology Co., Ltd
26 Pending
652 S:98343152
M:ADANIYAI
O:Xuchang Tengpeng Crafts Co., Ltd.
26 Pending
653 S:98343177
M:BLISSIQUEE
O:Chen, Ziyu
26 Pending
654 S:98343179
M:WEIMU
O:Fujian Quanzhou Xinggan Trading Co., Ltd
26 Pending
655 S:98343290
M:BALASHADES
O:QINGDAO YOU YUAN HAIR PRODUCTS CO., LTD
26 Pending
656 S:98343309
M:AMIKILNA
O:Pengke Technology(Nanjing)Co.,Ltd.
26 Pending
657 S:98343375
M:NOIR ESSENCE PRIVÉ
O:Noir Essence Prive LLC
26, 44 Pending
658 S:98343427
M:SENNUO
O:Xuchang Senruo trading Co., LTD.
26 Pending
659 S:98343636
M:POWERFORT
O:Shenzhen Leweier Technology Co., Ltd.
26 Pending
660 S:98343698
M:ROYETUM
O:Tang Jia
26 Pending
661 S:98343735
M:SKYROSEXSDCT
O:Hangzhou Dream Come True Trading Co., Ltd.
26 Pending
662 S:98343786
M:KLINNER
O:Zhao, Xiaoxue
26 Pending
663 S:98343797
M:STRINGS
O:Megablue, L.L.C.
26 Pending
664 S:98343913
M:OMORFIEER
O:Ting, Gao
26 Pending
665 S:98344137
M:FAMILY BEAUTY
O:FAMILY DOLLAR IP CO., LLC
3, 8, 21, 26 Pending
666 S:98344257
M:LAQVORI
O:Xuchang Youpeng Crafts Co., Ltd.
26 Pending
667 S:98344268
M:ECTOGASM
O:Ectogasm, Inc.
3, 14, 18, 25, 26 Pending
668 S:98344492
M:NIGHTBIRDE
O:Nightbirde LLC
16, 18, 21, 24, 25, 26, 35 Pending
669 S:98344496
M:SICKIES GARAGE
O:Sick Boy, L.L.C.
25, 26 Pending
670 S:98344571
M:CABEDUCK
O:Mingde Wu
26 Pending
671 S:98344582
M:PURPLELF
O:Mingde Wu
26 Pending
672 S:98344586
M:WKCT
O:Mingde Wu
26 Pending
673 S:98344595
M:WORLDSTAR
O:Xu, Jiakai
26 Pending
674 S:98345006
M:LEBEIGHT
O:Hunan Lebei Culture Technology Co., Ltd.
26 Pending
675 S:98341181
M:AINGLEMU
O:Shijiazhuang Muchusheng Technology Co.,Ltd.
26 Pending
676 S:98341196
M:CUCHENHUAN
O:CHEN, XUE XIA
26 Pending
677 S:98341245
M:GSUNSOX
O:Ganzhou Golden Shovel E-Business Co., Ltd.
26 Pending
678 S:98341255
M:GVFYDIR
O:Bengbu Weilang International Trade Co.,Ltd.
26 Pending
679 S:98341295
M:GLTYLEY
O:Hangzhou Yi Chen E-commerce Co., Ltd.
26 Pending
680 S:98341305
M:KARRONG
O:Ma Fangzhen
26 Pending
681 S:98341360
M:LINZHEAXY
O:Yuan Xu
26 Pending
682 S:98341534
M:GREENGCO
O:Green Goods Co LLC
26 Pending
683 S:98341535
M:HANMAX
O:RAYLANS INDUSTRIAL CO., LIMITED
26 Pending
684 S:98341586
M:MIRIYAM
O:Liu, Haiguang
26 Pending
685 S:98341740
M:HOISALI
O:Yang, Yanli
26 Pending
686 S:98341771
M:HOISAKA
O:Yang, Yanli
26 Pending
687 S:98341779
M:HOILOXA
O:Yang, Yanli
26 Pending
688 S:98341808
M:JK
O:JKREW LLC
26 Pending
689 S:98341810
M:HOIJA
O:Yang, Yanli
26 Pending
690 S:98341825
M:BNYNY
O:Villani, Renee
25, 26 Pending
691 S:98341836
M:KINSHIP CONCEPTS INNOVATE. PRINT. REPEAT.

O:Kinship Concepts & Solutions
26 Pending
692 S:98341844
M:HOIFISE
O:Yang, Yanli
26 Pending
693 S:98342056
M:MIAOLLUN
O:Henan Leidimu Trading Co., LTD
26 Pending
694 S:98342256
M:SWAP PATCH
O:Carving Image LLC
26 Pending
695 S:98342444
M:KDMIDUN
O:Dong Ziyou
26 Pending
696 S:98342447
M:DROSUUD
O:Dong, Zhenzhen
26 Pending
697 S:98342449
M:HOYRHRA
O:Chen Gaiying
26 Pending
698 S:98342533
M:F
O:Michael Lee
25, 26 Pending
699 S:98342649
M:F, FREEZE DRY FLORIDA, QUALITY FIRST
O:Bailey, Brent
26 Pending
700 S:98342713
M:MEGICAEBEAUTY
O:Xuchang Pake Trading Co., Ltd.
26 Pending
Trademark Alertz updated from USPTO on 2030-01-24