4 trademarks were found for owners matching the name shenzhen shi haoyuguang keji youxian gongsi.
#Classstatus
1 S:88323656
M:RIRI WON

O:shenzhen shi haoyuguang keji youxian gongsi
8 Pending
2 S:88268941
M:CBAOOO
O:shenzhen shi haoyuguang keji youxian gongsi
9 Pending
3 S:87296400
M:LPILY
O:shenzhen shi haoyuguang keji youxian gongsi
11 Registered
4 S:87293221
M:CBAOOO
O:shenzhen shi haoyuguang keji youxian gongsi
9 Registered
Trademark Alertz updated from USPTO on 2019-06-22