10 trademarks were found for owners matching the name Zhang, Kang.
#Classstatus
1 S:98331573
M:

O:ZHANG, KANG
25 Pending
2 S:98331575
M:

O:ZHANG, KANG
25 Pending
3 S:97647034
M:PUMIEY

O:Zhang Kang
25 Pending
4 S:97562888
M:AIFELYTAN
O:Zhang, Kang
7 Registered
5 S:97450895
M:C202
O:Zhang Kang
25 Registered
6 S:97431892
M:ATHPPAREL
O:Zhang Kang
25 Registered
7 S:88652333
M:TRUEPIN

O:Zhang Kang
11 Registered
8 S:88084180
M:PUMIEY
O:FANG, KAI, XIAMEN EVERPAL TRADE CO.,LTD, ZHANG, KANG
25 Registered
9 S:87592993
M:CELERSPORT
O:Jiang han, Liu jin, Zhang kang, ZHANG, LIANG
25 Registered
10 S:87391598
M:CS CELERSPORT

O:Jiang han, Liu jin, Zhang kang, ZHANG, LIANG
25 Registered
Trademark Alertz updated from USPTO on 2030-01-24