15 trademarks were found for owners matching the name Yan Zhou.
#Classstatus
1 S:97481584
M:DIANSHANG
O:Yan, Zhou
16 Registered
2 S:97152182
M:ORTODAYES
O:YAN ZHOU
21 Registered
3 S:90490452
M:HIUTOPS
O:Yan Zhou
11 Dead
4 S:90364714
M:OKBUDI
O:QUANZHOU XINGTU ZHONGCHUANG TECHNOLOGY CO., LTD., Yan Zhou
25 Registered
5 S:90145161
M:HOGOMO
O:Shenzhen Meigao Information Consulting Co., Ltd., YAN, ZHOU
16 Registered
6 S:90050713
M:JINSTYLES
O:Yan Zhou
28 Pending
7 S:88565243
M:KGOPK
O:Yan Zhou, ZHEJIANG MERRY SMART HOME CO., LTD.
20 Registered
8 S:88560972
M:IJMIO
O:LUZHOU ZHAOHAN E-COMMERCE CO., LTD., Yan Zhou
20 Registered
9 S:88554675
M:MIKGR
O:XING, LU, Yan Zhou
25 Registered
10 S:88550183
M:OMTYE
O:JIAWEI, WANG, Yan Zhou
25 Registered
11 S:88536713
M:NDUID
O:Yan Zhou
25 Registered
12 S:88530953
M:MOTPK
O:HANGZHOU AODIKAI SMART HOME CO., LTD, Yan Zhou, ZHENG, HONG BING
20 Registered
13 S:88023895
M:PALAWRAN
O:XIAOFAN, LI, Yan,Zhou
24 Registered
14 S:87071644
M:SPOLEY

O:Yan Zhou
28 Pending
15 S:86884768
M:BIZLANDER

O:Pacific Tech Trading LLC, Yan Zhou
11 Registered
Trademark Alertz updated from USPTO on 2030-01-24