4 trademarks were found for owners matching the name Xu, Jingyi.
#Classstatus
1 S:98475078
M:LULOON
O:Xu, Jingyi
20 Pending
2 S:97144765
M:CABURYWE
O:Xu, Jingyi
12 Registered
3 S:90620024
M:JPAYXESE
O:Xu, Jingyi
25 Registered
4 S:90152720
M:YERAIRR

O:Shenzhen Lesong Guoji Wuliu Co., Ltd., XU , JINGYI
20 Registered
Trademark Alertz updated from USPTO on 2030-01-24