18 trademarks were found for owners matching the name Xu, Fei.
#Classstatus
1 S:98411787
M:MEXO
O:Xu, Fei
20 Pending
2 S:98311256
M:EYECEDAR
O:Xu, Fei
9 Pending
3 S:98196597
M:AEGIBOX
O:Xu Fei
9 Pending
4 S:98196629
M:SOLIGU
O:Xu Fei
9 Pending
5 S:97656553
M:KEURHVZ
O:Xu, Fei
28 Registered
6 S:97521300
M:MIREONETRY
O:Xu, Fei
28 Registered
7 S:97336004
M:HYBNIMEI
O:Xu, Fei
21 Registered
8 S:90866369
M:BONNYMEI
O:Xu, Fei
21 Dead
9 S:90639855
M:FAVONATE
O:Xu, Fei
12 Registered
10 S:90258191
M:FUQAO
O:Changcheng Ke, XU, FEI
14 Registered
11 S:90187390
M:DREMTEP
O:Xu Fei
28 Registered
12 S:90082134
M:LOTUNY
O:XU, FEI, Zhang Xinwei
9 Registered
13 S:88868553
M:AOYURIS
O:Xu, fei
21 Registered
14 S:87301795
M:SKYWALKER MONKEY KING

O:XU,FEI
25, 35 Dead
15 S:87302242
M:

O:XU,FEI
25 Dead
16 S:86867677
M:EYECEDAR

O:Xu, Fei
9 Dead
17 S:86865286
M:AMCEDAR
O:XU FEI
9 Dead
18 S:86807278
M:JON'S WORLD

O:XU FEI
41 Dead
Trademark Alertz updated from USPTO on 2030-01-24