11 trademarks were found for owners matching the name Xiamen You Ni You Wang Luo Ke ji Co., Ltd. limited.
#Classstatus
1 S:88327281
M:GELOO
O:Xiamen You Ni You Wang Luo Ke ji Co., Ltd. limited
24 Pending
2 S:88313031
M:MXS
O:Xiamen You Ni You Wang Luo Ke ji Co., Ltd. limited
9 Pending
3 S:88311609
M:MXH
O:Xiamen You Ni You Wang Luo Ke ji Co., Ltd. limited
9 Pending
4 S:88281959
M:MHH
O:Xiamen You Ni You Wang Luo Ke ji Co., Ltd. limited
9 Pending
5 S:88221934
M:GELOO
O:Xiamen You Ni You Wang Luo Ke ji Co., Ltd. limited
14 Pending
6 S:88221940
M:GELOO
O:Xiamen You Ni You Wang Luo Ke ji Co., Ltd. limited
10 Pending
7 S:88221956
M:UEU
O:Xiamen You Ni You Wang Luo Ke ji Co., Ltd. limited
21 Pending
8 S:88220528
M:GELOO
O:Xiamen You Ni You Wang Luo Ke ji Co., Ltd. limited
11 Pending
9 S:88092622
M:GELOO
O:Xiamen You Ni You Wang Luo Ke ji Co., Ltd. limited
28 Pending
10 S:88092641
M:GELOO
O:Xiamen You Ni You Wang Luo Ke ji Co., Ltd. limited
21 Pending
11 S:88090839
M:BULEX
O:Xiamen You Ni You Wang Luo Ke ji Co., Ltd. limited
25 Pending
Trademark Alertz updated from USPTO on 2019-03-17