20 trademarks were found for owners matching the name Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi.
#Classstatus
1 S:90617576
M:SE4ALIN
O:Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
9 Pending
2 S:90617578
M:SE4ALIN
O:Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
20 Pending
3 S:90280467
M:CHITOOMA

O:Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
6 Pending
4 S:90280483
M:CHITOOMA

O:Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
9 Pending
5 S:90280490
M:CHITOOMA

O:Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
21 Pending
6 S:90280499
M:JIMYCOMB

O:Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
9 Pending
7 S:90280509
M:JIMYCOMB

O:Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
16 Pending
8 S:90280540
M:JIMYCOMB

O:Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
21 Pending
9 S:90278075
M:CHITOOMA

O:Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
20 Pending
10 S:90275434
M:PURIMUM

O:Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
6 Pending
11 S:90275451
M:PURIMUM

O:Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
9 Pending
12 S:90275475
M:PURIMUM

O:Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
16 Pending
13 S:90275491
M:PURIMUM

O:Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
20 Pending
14 S:90272667
M:JIMYCOMB

O:Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
6 Pending
15 S:90272704
M:SE4ALIN

O:Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
21 Pending
16 S:90272711
M:JIMYCOMB

O:Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
20 Pending
17 S:90272719
M:CHITOOMA

O:Xi'an Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
16 Pending
18 S:88892553
M:XIBILLION

O:Xian Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
20 Registered
19 S:88890592
M:XIBILLION

O:Xian Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
21 Registered
20 S:88890605
M:XIBILLION

O:Xian Jinshaoru Dianzishangwu Youxiangongsi
16 Registered
Trademark Alertz updated from USPTO on 2021-04-13