5 trademarks were found for owners matching the name Wang, Huifang.
#Classstatus
1 S:98388504
M:KIIOWANA
O:Wang, Huifang
14 Pending
2 S:90849370
M:XUANXE
O:Wang, Huifang
25 Registered
3 S:88538333
M:EACHSTYLE
O:JIYOU,MAI, WANG, HUIFANG
14 Registered
4 S:87574002
M:TAYLOVER
O:Wang Huifang
25 Registered
5 S:86908374
M:MIKA HOME

O:HANGZHOU MIKA TRADING CO., LTD, Wang, Huifang
24 Registered
Trademark Alertz updated from USPTO on 2030-01-24