32 trademarks were found for owners matching the name Miyoko's Kitchen.
#Classstatus
1 S:98472126
M:ROADHOUSE CHEDDAR
O:Miyoko's Kitchen
29 Pending
2 S:98472129
M:MIYOKOS CREAMERY SONOMA CALIFORNIA MC
O:Miyoko's Kitchen
29 Pending
3 S:98472201
M:MIYOKO'S CREAMERY
O:Miyoko's Kitchen
29 Pending
4 S:98444906
M:GET FLIRTY WITH NON-DAIRY
O:Miyoko's Kitchen
29 Pending
5 S:98444909
M:DAIRYFREEAF
O:Miyoko's Kitchen
29 Pending
6 S:97905214
M:POURABLE PLANT MILK MOZZARELLA
O:Miyoko's Kitchen
29 Pending
7 S:97905218
M:POURABLE MOZZARELLA
O:Miyoko's Kitchen
29 Pending
8 S:90747114
M:MILK PLANTS. HUG COWS.
O:Miyoko's Kitchen
29 Registered
9 S:90399663
M:CHEESE OF CHAMPS
O:Miyoko's Kitchen
29 Dead
10 S:90269790
M:THE POSITIVITY OF PLANTS
O:Miyoko's Kitchen
29 Dead
11 S:90269797
M:PLANT POSITIVE
O:Miyoko's Kitchen
29 Dead
12 S:88723270
M:MIYOKO'S CREAMERY SONOMA CALIFORNIA

O:Miyoko's Kitchen
29 Registered
13 S:88603954
M:FUTURE CHEESE
O:Miyoko's Kitchen
29 Dead
14 S:88259010
M:MMMADE FROM PLANTS

O:Miyoko's Kitchen
29 Registered
15 S:88257488
M:MMMADE FROM PLANTS
O:Miyoko's Kitchen
29 Registered
16 S:88101471
M:MIYOKO'S TOMORROW'S CREAMERY

O:Miyoko's Kitchen
29 Registered
17 S:88089072
M:REVOLUTIONIZING DAIRY WITH PLANTS
O:Miyoko's Kitchen
29 Registered
18 S:88039794
M:TOMORROW'S CREAMERY
O:Miyoko's Kitchen
29 Registered
19 S:87898630
M:CASHEWS NOT COWS
O:Miyoko's Kitchen
29 Dead
20 S:87898632
M:WHIP UP SOME WOW
O:Miyoko's Kitchen
29 Dead
21 S:87898391
M:TOMORROW'S CREAMERY
O:Miyoko's Kitchen
29 Dead
22 S:87814714
M:VEGAN ROADHOUSE CHEESE SPREAD
O:Miyoko's Kitchen
29 Registered
23 S:87586899
M:PHENOMENALLY VEGAN

O:Miyoko's Kitchen
29 Registered
24 S:87586918
M:PHENOMENALLY VEGAN
O:Miyoko's Kitchen
29 Registered
25 S:87517025
M:MIYOKO'S
O:Miyoko's Kitchen
29 Registered
26 S:87517045
M:MIYOKO'S

O:Miyoko's Kitchen
29 Registered
27 S:87469735
M:EUROPEAN STYLE CULTURED VEGANBUTTER
O:Miyoko's Kitchen
29 Dead
28 S:87231332
M:MIYOKO'S CREAMERY

O:Miyoko's Kitchen
29 Dead
29 S:86931572
M:MIYOKO'S KITCHEN
O:Miyoko's Kitchen
29 Dead
30 S:86931651
M:MIYOKO'S KITCHEN

O:Miyoko's Kitchen
29 Dead
31 S:86931675
M:MIYOKO'S CREAMERY

O:Miyoko's Kitchen
29 Dead
32 S:86931687
M:MIYOKO'S CREAMERY
O:Miyoko's Kitchen
29 Registered
Trademark Alertz updated from USPTO on 2030-01-24