15 trademarks were found for owners matching the name Liang, Shuyou.
#Classstatus
1 S:97143973
M:WORFEI
O:Liang, Shuyou
6 Pending
2 S:97130070
M:CRAWING
O:Liang, Shuyou
18 Pending
3 S:97127786
M:XEEFAN
O:Liang, Shuyou
8 Pending
4 S:97112755
M:SMILELIFE
O:Liang, Shuyou
12 Pending
5 S:97111474
M:HELUQU
O:Liang, Shuyou
20 Pending
6 S:90082205
M:KAMATION
O:Liang, Shuyou
8 Registered
7 S:90082491
M:KOLIPI
O:Liang, Shuyou
10 Registered
8 S:90079785
M:LOXOMU
O:GUANGZHOU YILIANSHAN ELECTRONIC COMMERCE CO., LTD., Liang, Shuyou
18 Registered
9 S:90076905
M:CADOKI
O:Liang, Shuyou, ZHONGSHAN ONE-K PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.
28 Registered
10 S:90074488
M:GIAKING
O:Liang, Shuyou
25 Dead
11 S:90068759
M:MAGPIE
O:Liang, Shuyou
22 Registered
12 S:90061451
M:BUEAY
O:Liang, Shuyou
18 Registered
13 S:90055653
M:SAYHA
O:Liang, Shuyou, WEIFANG QIANHONG TRADING COMPANY
15 Registered
14 S:90045951
M:CANKISS
O:Liang, Shuyou
10 Registered
15 S:90042739
M:CADEFU
O:Liang, Shuyou, WEI, YAMENG
9 Registered
Trademark Alertz updated from USPTO on 2030-01-24