91 trademarks were found for owners matching the name LIN FENG.
#Classstatus
1 S:97207799
M:KSPOWASE
O:Lin,Feng
21 Registered
2 S:97114058
M:TUTEL
O:Lin, Feng
24 Pending
3 S:97043557
M:GRILLPRO
O:Lin, Feng
12 Registered
4 S:97031443
M:TONOPRO
O:Lin, Feng
12 Registered
5 S:97031462
M:RACKPRO
O:Lin, Feng
12 Pending
6 S:90717456
M:YUBX

O:LIN, Feng, SHANTOUSHI XINRUI XINXIKEJI YOUXIANGONGSI
16 Registered
7 S:90551818
M:CAOCID
O:Lin Feng
11 Registered
8 S:90548183
M:WOWTIFY
O:Lin Feng
9 Registered
9 S:90471514
M:BAOCED
O:Lin Feng
9 Registered
10 S:90465403
M:YAOED
O:Lin Feng, WANG, QIAN
9 Registered
11 S:90462673
M:SENCID
O:DONGGUAN QINGDA TRADING CO., LTD, Lin Feng
18 Registered
12 S:90446435
M:JUST FOR BETTER SPACE
O:Lin Feng
21 Pending
13 S:90436638
M:ZAIDOC
O:Lin Feng
3 Pending
14 S:90436670
M:ZINORD
O:Lin Feng
3 Pending
15 S:90436799
M:BENCID

O:Lin Feng
10 Dead
16 S:90429259
M:CAOCED
O:Lin Feng
21 Registered
17 S:90435090
M:TANDIC
O:Lin Feng
16 Registered
18 S:90423210
M:SIUDO
O:Lin Feng
11 Dead
19 S:90423750
M:SIUDOC
O:Lin Feng
27 Registered
20 S:90423836
M:PUIDOC
O:Lin Feng
24 Dead
21 S:90418742
M:WUCED
O:Lin Feng
11 Registered
22 S:90418835
M:RIUDO
O:Lin Feng
24 Registered
23 S:90418841
M:ROCLUD
O:Lin Feng
24 Registered
24 S:90405618
M:FAIGEO
O:JINGZHOU YUNYILIAN ELECTRONIC COMMERCE CO., LTD., Lin Feng
8 Registered
25 S:90405683
M:LIUDOC
O:Lin Feng, SHENZHEN SKYFUL TECHNOLOGY CO., LTD.
21 Registered
26 S:90401036
M:FAOSCI
O:Lin Feng
21 Registered
27 S:90397298
M:DISLIU
O:Lin Feng
21 Registered
28 S:90397306
M:SAIDIC
O:GUANGZHOU PENGFA E-COMMERCE TECHNOLOGY CO., LTD., Lin Feng
21 Registered
29 S:90397308
M:UPLAO
O:Lin Feng, LIU, JIALI
21 Registered
30 S:90397410
M:XAOCED
O:Lin Feng
21 Dead
31 S:90397561
M:AWAKINGWAVES
O:LIN FENG
25 Registered
32 S:90392147
M:XAOCED
O:Lin Feng
21 Pending
33 S:90394868
M:DAUKIM
O:Lin Feng, XINXIANG HUAQING NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
24 Registered
34 S:90385547
M:CAICED
O:Lin Feng
14 Registered
35 S:90388148
M:KELGOD
O:DONGGUAN HONGTIAN TECHNOLOGY CO., LTD., Lin Feng
20 Registered
36 S:90382172
M:WIEDIC

O:Lin Feng
27 Registered
37 S:90371686
M:LUISCI
O:Lin Feng
28 Registered
38 S:90371721
M:SAOCED
O:Lin Feng
28 Registered
39 S:90368124
M:YEIDOC
O:Lin Feng
28 Registered
40 S:90358541
M:RAOED
O:Lin Feng
8 Registered
41 S:90358553
M:WUCID
O:Lin Feng
8 Registered
42 S:90355821
M:WAICID
O:Lin Feng
9 Registered
43 S:90355895
M:PERGAY
O:Lin Feng
21 Registered
44 S:90353205
M:BUIDIC
O:Lin Feng
21 Registered
45 S:90353213
M:KAOCID
O:Lin Feng
21 Registered
46 S:90353224
M:NAICID
O:Lin Feng
21 Registered
47 S:90353233
M:PERWHY
O:Lin Feng, WU, ZHENZHOU
9 Registered
48 S:90338391
M:ZUWUT
O:Lin, Feng
25 Registered
49 S:90338577
M:WIUDOC

O:Lin Feng
25 Registered
50 S:90338610
M:BUIDOC

O:Lin Feng
7 Registered
51 S:90331753
M:DAOSID

O:Lin Feng
25 Registered
52 S:90326014
M:PERYES

O:Lin Feng
24 Registered
53 S:90323374
M:LEIDIC
O:Lin Feng
20 Registered
54 S:90323378
M:LIUERN
O:Lin Feng
20 Registered
55 S:90317111
M:BINCED

O:Lin Feng
24 Registered
56 S:90316598
M:FAISID

O:Lin Feng
24 Registered
57 S:90308766
M:LAIDIC
O:CHEN, YANGAN, Lin Feng
25 Registered
58 S:90306102
M:LIUGEO

O:Lin Feng
25 Registered
59 S:90306129
M:PERBAD

O:Lin Feng
25 Registered
60 S:90297547
M:TAODIC

O:Lin Feng
25 Registered
61 S:90297554
M:WINCID

O:Lin Feng
25 Registered
62 S:90297559
M:YUIDIC

O:Lin Feng
25 Registered
63 S:90294980
M:BAODIC

O:HK YOUXIANG TRADE LIMITED, Lin Feng
3 Registered
64 S:90294985
M:CAODIC
O:Lin Feng
16 Registered
65 S:90295032
M:LAOCED
O:Lin Feng
20 Registered
66 S:90292347
M:TIEDIC
O:Lin Feng
16 Registered
67 S:90288832
M:CIUGEO
O:Lin Feng
28 Registered
68 S:90288977
M:DUIDIC
O:Lin Feng
25 Registered
69 S:90286066
M:DISCAO
O:Lin Feng
14 Registered
70 S:90277172
M:KEIDOC

O:Lin Feng
3 Registered
71 S:90277180
M:L LIUCED

O:Lin Feng
3 Registered
72 S:90213943
M:PERCAO
O:Lin Feng
20 Registered
73 S:90209519
M:LUIDOC
O:Lin Feng
5 Registered
74 S:90205900
M:KIUCID

O:Lin Feng
21 Registered
75 S:90190543
M:BAICED
O:Lin Feng
28 Registered
76 S:90148293
M:BERCED
O:Lin Feng, SUZHOU TIME MACHINE CULTURE MEDIA CO., LTD
9 Registered
77 S:90098192
M:ARK
O:Lin, Feng
12 Dead
78 S:90007878
M:BUILOG
O:Lin Feng, QIUQIU, ZHOU
28 Registered
79 S:88952575
M:FAIERN
O:GUANGDONG GAOXIANG CERAMICS INDUSTRIAL CO.,LTD, Lin Feng
11 Registered
80 S:88938669
M:KERDOM
O:Lin Feng, YIWU YINGLI ELECTRONIC COMMERCE CO., LTD., ZHANG, JINHUA, ZHU, LI
20 Registered
81 S:88934603
M:VENFORZE
O:Lin, Feng
11 Registered
82 S:88872244
M:ROYHON
O:Lin Feng
28 Registered
83 S:88872167
M:MIJAFARON
O:Lin, Feng
21 Registered
84 S:88589666
M:FHSPGRIES
O:Lin,Feng
22 Registered
85 S:88546398
M:YUBBAEX

O:LIN, Feng
16 Registered
86 S:88537991
M:VFVIMN
O:LIN, FENG, Xiamen Tongheyuan Trading Co., Ltd.
9 Registered
87 S:87818927
M:EONMO
O:LIN, FENG, shen zhen ke shang ke ji you xian gong si
21 Registered
88 S:87284994
M:REXIN

O:LIN FENG
9 Dead
89 S:87022347
M:CHICKLE
O:Lin, Feng
25 Registered
90 S:86660289
M:SEAVEST
O:JIANG, KUN, Lin Feng
10 Dead
91 S:79124591
M:ERISIN

O:Lin Feng
9, 35 Registered
Trademark Alertz updated from USPTO on 2030-01-24